Com possibilitar qualitat de vida a persones amb diversitat funcional intel·lectual que viuen en una llar residència

Treball Final del Grau d’Educació Social sobre com treballar amb persones institucionalitzades.

Una exploració intensa i participativa en una entitat del Tercer Sector sobre els drets i les llibertats fonamentals de les persones que viuen en una llar-residència per a persones amb diversitat funcional intel·lectual.

A través d’aquesta proposta de treball, exploro les situacions quotidianes d’una llar i fins a quin punt són respectades les decisions i les necessitats d’acompanyament de cada persona resident per part de l’equip d’intervenció directa des de la perspeciva d’una atenció centrada en la persona i les investigacions de Schalock i Verdugo.

Descarrega’lh

(Visited 86 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *